ŽUPA

[duhovna zvanja] [od filijale do župe] [svećenici] [vjerski objekti] [vjersko okruženje]

 

Kao zajednica vjernika župa već više od dva stoljeća uvodi kršćanski puk u redovito oblikovani kršćanski život, sabire ga na slavlja, uči ga spasonosnoj Kristovoj nauci, "po dobrim i bratskim činim u djelo provodi ljubav Gospodnju". «Ti ne možeš moliti kod kuće kao u crkvi, gdje je sakupljen Božji puk, gdje se jednodušno diže vapaj k Bogu. Ima tu nešto više: sjedinjenje pameti, suglasje duša, veza ljubavi, molitve svećenika.» Svakako da je župa tijekom godina obavljala složenu i slojevitu, društvenu i javnu zadaću u doticaju različitim težnjama. Budući da se kršćansko poslanje odvija u povijesti, u skladu s prilikama i potrebama konkretnog čovjeka, vremena i društva, sasvim je razumljivo da je i župa Gradište živjela prilagođavajući se novim okolnostima. 
Da bi ostvarila svoju temeljnu misiju župa se je znala dobro organizirati i javno nastupati na različitim područjima. Svećenici sa svojim vjernim pukom ostavili su neizbrisiv pečat povijesti župe Gradište, duhovno i materijalno izgradivši spomenike trajne duhovnosti i neuništive vjere. Veličanstvena crkva, Kalvarija, svećenici poput Mate Topalovića, Andrije Šumanovca, Josipa Lovretića i drugih te ustrajna molitva baka i djedova, očeva i majki, sinova i kćeri, zalog su budućnosti velikih spomenica i obljetnica župe Gradište.

[duhovna zvanja] [od filijale do župe] [svećenici] [vjerski objekti] [vjersko okruženje]

© 2002 - 2005   www.gradiste.com  Sva prava zaštičena - inače bi moglo biti po tamburi !