Prvih 10 godina www.gradiste.com portala!

Šiš -  Ima najtanje listove u županiji
Karakter:Mrzi narodnjake a kada popije izvadi Draganu i Mitra Mirića iz naftalina

[ ulaz u www.gradiste.com ]